VDO หลวงปู่ทอง

ช่อง YouTube ภาษาจีน ร่วมถ่ายทอดบารมี หลวงปู่ทอง ปภารโร วัดบ้านคูบ

เที่ยวไทยไปวัดบ้านคูบ พระสงฆ์อายุ 116 ปี

來去泰國跑廟- #龍普慟 116歲人瑞高僧

เราใช้เวลา 2 วัน 1 คืนเริ่มต้นจากกรุงเทพฯไปยังพื้นที่ภูเขาห่างไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในที่สุดฉันก็ได้เห็นพระรุยอายุ 116 ปีซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีสามารถได้ยินพูดและสวดมนต์ได้ รับพรของผู้วิเศษกันเถอะ!

我們花了2天1夜時間,從曼谷出發,一直到了泰國東北偏遠山區, 終於拜見到116歲的人瑞高僧,法師身體保養得宜,能聽能說能唸經, 一起來接受法師的祝福吧!

ที่มา : 泰國普泰得

Loading