ข่าวสารและกิจกรรม

ญาติโยมมาถวายกลองเพลเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ ญาติโยม มาถวายกลองเพล ณ วัดบ้านคูบ ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา อนุโมทนาสาธุ

Loading