ข่าวสารและกิจกรรม

เสร็จเรียบร้อย “ศาลาเย็นใจ”

เสร็จเรียบร้อย ศาลาเย็นใจ 

สรุปงบประมาณการจัดสร้าง

จำนวนเงินบริจาค 80,764 บาท 

รายจ่าย 87,100 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างจนเสร็จ ฝากไว้ในวัดในวา ให้เป็นสาธาณะประโยชน์ ที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ชาวบ้านจิตอาสา นำโดยท่านผู้ใหญ่บ้าน ที่เสียสละเวลาช่วยกันก่อสร้าง ตั้งแต่ต้นจนเสร็จเป็นเวลา 11 วัน ขออานิสงส์ที่ทุก ๆ ท่าน ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมบุญในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมปราถนา รวยเงินรวยทอง เกิดชาติหน้าฉันใด ก็ให้มีคฤหาสน์หลังใหญ่โต มีที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นว่า มีบริวารมาก ชื่อเสียงดี งามขจรไป มีแต่คนยกย่องสรรเสริญ จงทุกท่านเทอญ

วัดบ้านคูบ

Loading