ข่าวสารและกิจกรรม หลวงปู่ทอง

กำหนดการ พิธีสรงน้ำและนำสรีระ หลวงปู่ทอง ปภากโร บรรจุในโลงแก้ว

– กำหนดการ –

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

เวลา 08:00 น. สรงน้ำหลวงปู่ทองฯ

เวลา 15:00 น. นำสรีระหลวงปู่ฯ ใส่โลงแก้ว

วันที่ 1-9 ธันวาคม 2563

เวลา 19.00 น. พิธีทำบุญสวดพระอภิธรรม

วัดบ้านคูบ จังหวัดศรีสะเกษ

ท่านใดประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยตรงที่วัดฯ

หลวงปู่ทอง ปภากโร วัดบ้านคูบ

Loading