ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ แจ้งเลื่อนงานพิธีสมโภชรูปเหมือนเท่าองค์จริง หลวงปู่ทอง ปภากโร

ประกาศ แจ้งเลื่อนงานพิธีสมโภชรูปเหมือนเท่าองค์จริง หลวงปู่ทอง ปภากโร

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ณ ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดทั่วประเทศ

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาด ทางวัดจึงเลื่อนกำหนดการออกไปจากกำหนดการเดิมคือวันที่ 15 เมษายน 2564

จึงขอเลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด รอดูให้สถานการณ์เบาบางลงสมควรแก่จัดงานทางวัดจึงจะแจ้งให้ทราบอีกที

ขอบุญบารมีในองค์หลวงปู่ทอง ปภากโร จงปกปักรักษาญาติโยมและศิษยานุศิษย์ทุกท่านให้ปราศจากโรคโควิด และอยู่เย็นเป็นสุข จงทุกท่านเทอญ

Loading