ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ ตราตั้ง ไวยาวัจกรวัด เพิ่มใหม่ 3 ท่าน

ตามที่ วัดบ้านคูบ ตำบล น้ำเกลี้ยง อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ ได้มีประกาศ แต่งตั้งไวยาวัจกร และ โดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ อันมีรายนาม 3 ท่านดังนี้

1.นายวิเชียร สิงห์ซอม หมู่ที่ 3

2.นายเป้า สิงห์ซอม หมู่ที่ 4

3.นายอวด สิงห์ซอม หมู่ที่ 9

Loading