ข่าวสารและกิจกรรม

เชิญร่วมบุญ สร้างศาลาการเปรียญ วัดบ้านคูบ

ประชาสัมพันธ์บอกบุญ ท่านใดมีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญขุดน้ำบ่อก่อศาลาร่วมสร้าง “ศาลาการเปรียญ” วัดบ้านคูบ

ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนของการประกอบใบระกา เพื่อทำการมุงหลังคา ซึ่งใช้ใบระกาทั้งหมด 12 ตัว

ทางวัดจึงเปิดให้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัธาใบระกา ใบละ 3,000 บาท

ท่านใดประสงค์อยากเป็นเจ้าภาพใบระกาสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ พระธีระ มหาวีโร (หลวงพี่เจ)

เกิดชาติหน้าฉันใดชีวิตจะได้สูงส่งมียศถาบรรดาศักดิ์เหมือนใบระกา สาธุๆๆ

วัดบ้านคูบ

เกร็ดความรู้

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ อยู่ตรงไหน?

ช่อฟ้า หมายถึง ช่อหรือกิ่งที่ยื่นขึ้นไปบนท้องฟ้า อยู่บริเวณยอดสุดของหน้าบันทั้งสองด้าน เป็นเครื่องสูงที่อยู่สูงสุดในงานสถาปัตยกรรมไทย มีนัยแห่งการบูชาพระรัตนตรัยและปวงเทพเจ้าบนสวรรค์ชั้นฟ้า โดยทั่วไปมีรูปลักษณะคล้ายสัตว์ปีกจำพวกนก ครุฑ คือมีจะงอยปากตรงส่วนกลาง ส่วนปลายทำเป็นรูปเรียวโค้งปลายสะบัด ดังนั้นช่อฟ้าจึงเป็นเครื่องหมายปกป้อง คุ้มครองและขับไล่หมู่มารศาสนา คนไทยแต่โบราณจึงถือกันว่า การได้ยกช่อฟ้าถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ผู้มีบุญญาธิการสูงเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้า แต่โดยมากพุทธศาสนิกชนจะใช้วิธีร่วมบุญเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้

ใบระกา เป็นส่วนของปั้นลม ประดับตกแต่งอยู่ระหว่างช่อฟ้าและหางหงส์ มีลักษณะลวดลายปลายเรียว มีหลายลักษณะ เช่น ลายน่องสิงห์ ลายหอยจับหลัก ลายกระหนก ลายใบเทศ เป็นต้น มีคติความเชื่อว่า เป็นลักษณะของขนปีกของครุฑ

หางหงส์ คือ ส่วนปลายสุดของปั้นลม มีหลายแบบ ทั้งแบบทรงนาค แบบนาคเบือน แบบเศียรนาค แบบเหรา

ที่มา: http://www.onab.go.th (สำนักงานพระพุทธศาสนา)

Loading